Advent Calendar

Geni yr Iesu

Read by Phil Williams


Dyma a ddigwyddodd pan gafodd Iesu y Meseia ei eni;

Roedd ei fam, Mair, wedi cael ei haddo i fod yn wraig i Joseph.

Ond cyn iddyn nhw briodi a chael rhyw,  dyma nhw'n  darganfod fod yr Ysbryd Glan wedi'i gwneud hi'n feichiog.

Roedd Joseph, oedd yn mynd i'w phriodi, yn ddyn da a charedig.

Doedd e ddim eisiau gwneud esiampl ohoni a'i chyhuddo hi'n gyhoeddus,

felly roedd yn ystyried yn dawel fach i ganslo'r briodas.

Roedd wedi bod yn meddwl am hyn pan gafodd freuddwyd: 

gwelodd angel Duw yn dod ato a dweud wrtho

“Joseph fab Dafydd  paid â phetruso mynd a Mair adre i fod yn wraig i ti,

am mai'r Ysbryd Glan sydd wedi gwneud hi yn feichiog

Bachgen fydd hi'n ei gael.

Rwyt i roi'r enw Iesu iddo, am mai fe fydd yn achub y bobl o'u pechodau”.


The Birth of Jesus

This is what happened when Jesus the Messiah was born.

His mother , Mary had been promised to be the wife of Joseph.

But before they married, they discovered that the Holy Ghost had made her pregnant.  Joseph who was going to marry her was a good and caring man. He did not want to make an example of her and accuse her publicly, therefore he was considering cancelling the wedding.


He had been thinking of his when he had a dream; he saw an angel of God approaching him saying, “Joseph son of David, do not worry about taking Mary home to be your wife, because it is the Holy Spirit that has made her pregnant. She will have a son. You will name him Jesus and he will save the people from their sins”.