Advent Calendar

Rhown foliant o’r mwyaf

Read by Vera Lewis


Rhown foliant o’r mwyaf

i Dduw y Goruchaf

am roi’i Fab anwylaf

yn blentyn i Fair,

i gymryd ein natur

a’n dyled a’n dolur

i’n gwared o’n gwewyr anniwair.


Fe gymerth ein natur,

fe’n gwnaeth iddo’n frodyr,

fe ddygodd ein dolur

gan oddef yn dost;

fe wnaeth heddwch rhyngom

a’i Dad a ddigiasom,

fe lwyr dalodd drosom y fawrgost.


Fe’n gwnaeth ni, blant dynion,

yn ferched, yn feibion,

i’w Dad yn ‘tifeddion

o’r deyrnas sydd fry,

i fyw yn ei feddiant

mewn nefol ogoniant

er mawrglod a moliant i’r Iesu.


Gwahoddwch y tlodion

a’r clwyfus a’r cleifion

a’r gweiniaid a’r gweddwon

â chroeso i’ch gwledd;

o barch i’r Mesïas

a’n dwg ni i’w deyrnas

i gadw gŵyl addas heb ddiwedd.


We give praise to God above for giving His dear Son to Mary, To take our nature and our woes, To save us from our anguish.

He took on our nature, to make us His brothers.  He took our pains and suffered greatly.  He reconciled us to His Father.

He made us, sons and daughters of men  Heirs to His Father's Kingdom above,  To live with Him in heavenly glory

And give great praise to Jesus.

Invite the poor, the wounded and sick, the weak and the widows With a welcome to your feast, with respect for the Messiah,

Who brings us to His Kingdom, to partake in a festival without end.

Rhys Prichard (16 Century)

Click on the arrow in the middle of the video clip to start playing