Advent Calendar

Jesus came amongst us, O! let us rejoice, 
Let everyone come together 
To receive and acknowledge Him 
As the Saviour of the whole world.

Let the good news be spread far and wide. 
It is the hour of praise. 
Let everyone throughout the whole world 
Sing their praises to God.

Let there be a better spirit between countries, 
Without war, anger or malice. 
And may all world leaders bend the knee 
To receive Him and his grace.

Our strength and hope in every hour is in His Gospel. 
Jesus came amongst us.  O! let us rejoice. 
Hosanna unto Him, Hosanna unto Him.

Daeth Crist i'n Plith

J R Jones, Talybont • read by John Roberts

Daeth Crist i'n plith, O! llawenhawn, A deued pawb ynghyd i'w dderbyn a'i gydnabod Ef  Yn Geidwad i'r holl fyd.

Aed y newyddion da ar led, Awr gorfoleddu yw;  A seinied pawb trwy'r ddaear gron  Eu can o fawl I Dduw.

Boed ysbryd gwell rhwng gwlad a gwlad  Heb ryfel, dig na chas,  A phlyged holl arweinwyr byd  i'w dderbyn Ef a'i ras.

Ein nerth a'n gobaith oll bob awr  Yw ei Efengyl Ef,   Daeth Crist i'n plith, O! llawenhawn.  Hosanna iddo Ef , Hosanna iddo Ef.

Click on the arrow in the middle of the video clip to start playing